Fyll inn skjema under. Dette vil vi bruke i presentasjonen av deg på campen, så tenk nøye gjennom hva dere skriver, og at musikken dere legger ved representere deres utrykk.

Vi vil også at du sender inn ett bilde av deg selv til presentasjonen. Dette kan du sende til jorgen@bergensongs.no


Navn *
Navn
Rolle *
Dersom du er kjent under et artistnavn, skriv det inn her
Skriv om deg selv og dine erfaringer. Her kan du også legge inn linker til din musikk.
http://
Adresse *
Adresse
Fyll ut adresse